Erfrecht

Erfrecht

Het verlies van een dierbare is heftig en lastig. Maar het wordt nog moeilijker als er conflicten ontstaan rondom de erfenis. Er komt namelijk veel kijken bij het afwikkelen van een nalatenschap, zoals wie de begrafenis kan en mag regelen, de vraag wie erfgenaam is en voor welk deel, maar ook het verwerpen of het aanvaarden van een erfenis. Kortom, er komt veel op je af bij het overlijden van een dierbare. 

Bij jouw advocaten helpen we nabestaanden hun weg te vinden in het erfrecht, door zowel te adviseren als te procederen. Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht kunnen jou dan ook op tal van gebieden ondersteunen en begeleiden. Of het nou gaat om het geven van advies aan erfgenamen of onterfde kinderen (de zogenoemde legitimarissen), een conflictsituatie met overige erfgenamen of het berekenen van een legitieme portie, jouw advocaten kan jou hierin ondersteunen. Ook bij internationale erfrechtelijke gevallen, kunnen wij jou bijstaan. 

Jouw persoonlijke situatie staat bij ons uiteraard centraal, maar we denken ook met jou mee en zijn kritisch, zodat de best mogelijke oplossing gerealiseerd wordt. Daarbij werken we bij jouw advocaten op een duidelijke en informele manier, waarbij wij als het kan naar een praktische oplossing buiten de rechtszaal zoeken. 

Ben je op zoek naar een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het erfrecht? Bekijk onderstaand onze specialisaties en neem contact op. Onze advocaten staan klaar om je een vrijblijvend eerste advies te geven. 

Onze werkwijze

Bij jouw advocaten kun je terecht voor:

  • (Proactief) juridisch advies
  • Bijstand bij juridische procedures
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten

Veelgestelde vragen rondom erfrecht

Dat hangt af van de financiële situatie van de overledene. Als daarin geen schulden zitten, kan het geen kwaad om zuiver te aanvaarden. Zitten daarin wel schulden, is het verstandig om te overwegen om ofwel beneficiair te aanvaarden, ofwel te verwerpen. 

Afhankelijk van de vraag of je wellicht ook executeur bent, kan het verrichten van betalingen met geld van de nalatenschap leiden tot zuivere aanvaarding.

Als je als kind bent onterfd, behoud je recht op de zogenoemde legitieme portie. Dat is een bedrag in geld.  In principe bestaat er geen recht meer op spullen, zoals fotoalbums, maar misschien kan dat in overleg met de erfgenamen wel nog geregeld worden. 

Een boedelbeschrijving is een overzicht van de goederen en de schulden van de nalatenschap.

Een executeur brengt normaal gesproken de baten en schulden van een nalatenschap in zicht en betaalt de schulden met het geld uit de nalatenschap. Ook informeert hij de erfgenamen en treedt hij namens hen op. Het kan zijn dat in een testament andere bevoegdheden zijn toegevoegd. Er zijn verschillende zogenoemde "sterren" executeurs. Zo is de 1-ster executeur alleen bevoegd om de begrafenis of de crematie te regelen, is de 2-ster executeur degene die het beheer voert over de nalatenschap (en dus gaat over de baten en schulden) en mag een 3-ster executeur de nalatenschap afwikkelen en de erfgenamen hun erfdeel uitbetalen. 

Een executeur is overigens niet verplicht om bij benoeming die taak ook te aanvaarden. Een benoemde executeur mag ook afzien van zijn taak. Dat betekent verder dat de benoemde persoon ook geen executeurshandelingen meer mag verrichten. 

Als er geen testament is, gelden de wet en de zogeheten wettelijke verdeling bij gehuwde stellen. In principe zou in dit geval de moeder dan de goederen uit de nalatenschap krijgen en moet zij ook de schulden uit de nalatenschap betalen. De kinderen krijgen dan een geldvordering op hun moeder ter waarde van hun erfdeel. Die vordering kan niet zomaar worden opgeëist, behalve als ook de moeder overlijdt of deze bijvoorbeeld failliet raakt. 

In principe zijn er dus geen directe aanspraken die geldend gemaakt kunnen worden. Daarbij heeft de moeder het recht om de nalatenschap "op te snoepen". Zij mag gewoon gebruik maken van alles wat van vader (en haar samen) was - en dus ook van de bankrekening. In zeer uitzonderlijke gevallen kan daar wel een halt toe worden geroepen, maar in principe mag de moeder gewoon verder leven en geld en goederen opmaken (interen). Het kan dus goed zijn dat als moeder komt te overlijden, er niets meer over is. Is er wel nog wat over, moet als eerste die vordering van de kinderen betaald worden. Dat scheelt ook weer in wat er overblijft voor de erfbelasting. 

De wet geeft kinderen extra rechten. Als zij door het overlijden van hun vader een vordering hebben gekregen op hun moeder, kunnen zij op het moment dat hun moeder hertrouwt, vorderen dat goederen ter waarde van hun vordering worden overgedragen aan hen. 

Een soort "kado" van de overledene. De overledene heeft dan specifiek bepaald dat een speciaal iets, bijvoorbeeld: een geldbedrag, een auto, sieraden of een meubelstuk aan de zogenoemde legataris toekomt. Een legaat hoeft niet geaccepteerd te worden en mag dus ook geweigerd worden. Er kunnen eventueel voorwaarden zijn gebonden aan een legaat. Dat kan ook een reden zijn om het legaat te weigeren.   

Een legitieme portie is een geldbedrag waarop een onterfd kind nog recht heeft. De legitieme portie wordt berekend door eerst de zogeheten legitimaire massa te berekenen. 

Een testament wordt bij de notaris opgemaakt en is dus de benaming voor de vorm waarin de uiterste wil van een overledene is opgemaakt.   Als het een volledig handgeschreven briefje betreft, dat gedagtekend is én voorzien is van een handtekening van moeder, wordt dat briefje een codicil genoemd. Ook een codicil is een uiterste wilsverklaring. In een codicil kunnen legaten worden gemaakt voor onder andere sieraden. Het telt dus niet als een testament, maar is een ander soort uiterste wil. Omdat er sieraden worden verdeeld, telt het wel en moet in principe verdeeld worden, zoals opgesteld in het briefje. 

Zij gingen u voor

Je weet waar je aan begint

Logisch, bij een vraag of een juridisch conflict wil je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Dat realiseren wij ons heel goed! Tijdens ons eerste gesprek geven wij je daarom al meteen een duidelijk eerste advies en een inschatting van de kosten. Wel zo transparant.

Bel ons nu