Confettikanon ontploft in gezicht werknemer. Is werkgever aansprakelijk?

20 augustus 2021 | nieuws | door: Birgit Peters

Op 2 augustus heeft de kantonrechter een interessante uitspraak gedaan over werkgeversaansprakelijkheid in een zaak die zich afspeelde bij de Action. Wat er gebeurde? Een werkneemster pakte tijdens haar werkzaamheden een confettikanon uit een schap met huishoudartikelen, omdat het confettikanon daar niet hoorde te liggen. Toen zij daarmee in haar handen langs de schappen liep, ontplofte het confettikanon in haar gezicht. Als gevolg van die ontploffing liep de werkneemster ernstige schade op aan haar linkeroog.

De Action stelde zich op het standpunt dat het een feit van algemene bekendheid is hoe het ontploffingsmechanisme van een confettikanon in werking wordt gesteld, en dat de werkneemster daar rekening mee moest houden, zodat het niet de plicht was van Action om de werkneemster op de risico’s te wijzen. De kantonrechter ging in dit betoog niet mee en oordeelde dat Action aansprakelijk is voor de schade van de werkneemster, nu Action “er zelf voor kiest om een zeer divers en steeds wisselend winkelaanbod te hebben. Dat Action het vervolgens ondoenlijk vindt om haar werknemers te instrueren over het gevaar van één enkel product tussen de veelheid aan artikelen in haar schappen, ligt in haar risicosfeer en ontslaat haar niet van haar verantwoordelijkheid als werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving waar ongevallen als de onderhavige zich niet kunnen voordoen.”

Werkgevers dienen zich dus te allen tijde bewust te zijn van de risico’s van eventuele producten voor hun werknemers. Meer weten over werkgeversaansprakelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hele uitspraak lezen? Kijk dan op https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:4091&showbutton=true

Juridisch advies nodig?

Maak dan vrijblijvend een afspraak. Onze advocaten staan jou graag te woord.

Afspraak maken

Birgit Peters
Advocaat

Leg jouw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij jou in de gelegenheid om je prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

18 maart 2020 | nieuws

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Het coronavirus is inmiddels overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om een verdere en snelle verspreiding tegen te gaan, hebben nu al vergaande gevolgen voor de economie. Maar wat als het coronavirus uzelf raakt. Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaat u hier als werkgever mee om? De belangrijkste aandachtspunten hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees meer
24 september 2020 | nieuws | door: 2

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een (dreigend) faillissement

De langetermijngevolgen van de coronacrisis zullen zich naar verwachting nog geruime tijd doen gevoelen. Uiteraard kunnen en zullen veel ondernemers hierop inspelen en tijdig maatregelen treffen, zoals een reorganisatie. Maar wat als dat niet lukt en de continuïteit van de onderneming écht in het gedrang komt?

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu