Voortzetting vennootschap onder firma of maatschap

De belangrijkste uitdaging bij een beëindiging van de samenwerking tussen vennoten of maten is dat het uitgangspunt in de wet is dat de een maatschap of vennootschap onder firma in gevallen waarin partijen gebrouilleerd raken niet door één van hen kan worden voortgezet, maar dient te worden ontbonden en vereffend. Dat houdt in dat de activa van de onderneming verkocht worden, de schulden afbetaald worden en het restant wordt verdeeld tussen de voormalig maten of vennoten. 

Indien partijen van dit uitgangspunt niet afgeweken zijn, dan zijn er slechts beperkte argumenten denkbaar waarom toch één van beiden de onderneming mag voortzetten. Vanwege het wettelijk uitgangspunt verdient een duidelijke afspraak daarom steeds de voorkeur die een mogelijkheid biedt tot voortzetting. Economisch gezien is dat doorgaans namelijk veel gunstiger dan ontbinding en vereffening van de vennootschap onder firma. jouw advocaten kan je begeleiden bij de onderhandelingen en / of een te voeren gerechtelijke procedure omtrent voortzetting van de onderneming.  

Bel ons nu