Advocate Jessica vertelt meer over het belang van erfrecht

08 januari 2024 | nieuws | door: Jessica Snackers-Lutgens

Het verlies van een dierbare is moeilijk. Maar helaas wordt het nog moeilijker als er conflicten ontstaan rondom de erfenis. Er komt namelijk veel kijken bij het afwikkelen van een nalatenschap. Zo moet gekeken worden of er een testament is, wie zaken mag of moet regelen, of de erfenis aanvaard of verworpen zou moeten worden en/of misschien zelfs beneficiair aanvaard zou moeten worden. Ook zijn er soms andere zaken die vergeten kunnen worden, zoals een buitenlandse rekening of onroerend goed. Regelmatig komt het ook voor dat er een ander rechtsgebied bij komt kijken, zoals het ondernemingsrecht of het huurrecht wat het nog gecompliceerder maakt. Kortom, er komt veel op je af bij het overlijden van een dierbare. Jessica, advocate bij jouw advocaten vertelt meer over het belang van dit rechtsgebied. 

Voor welke erfrechtelijke zaken kan men terecht bij jouw advocaten? 

“Het erfrecht is een complex en breed rechtsgebied waar veel verschillende zaken om de hoek komen kijken. Wij kunnen helpen bij het doornemen en uitleggen van testamenten, het meekijken en begeleiden van een erfgenaam of executeur bij het in kaart brengen van de baten en de lasten van de nalatenschap, het bijstaan van een onterfd kind maar ook het adviseren rondom erfrechtelijke kwesties. Het is geen eenvoudig rechtsgebied aangezien er ook veel procesrechtelijke regels zijn die afwijken van de normale gang van zaken. Wat het nog gecompliceerder maakt, is dat kwesties rondom erfrecht soms ook doorsijpelen in andere rechtsgebieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er een bedrijf of onroerend goed in het spel is; dan wordt er niet alleen naar erfrecht gekeken maar dan gaat ondernemingsrecht of huurrecht ook een rol spelen. Ook kan het internationaal recht een rol spelen bij onroerend goed of geld in het buitenland. Heel belangrijk voor de nabestaanden dus om te weten dat dit soort zaken kunnen spelen. Wij streven ernaar om – als het kan – zaken buiten de rechtszaal op te lossen. Voor advies rondom erfrechtelijke kwesties kun je natuurlijk ook gewoon bij ons terecht. ”

Wat zijn veel voorkomende misstanden rondom erfrecht? 

“Wat ik voorheen vaker heb gezien is dat wanneer een familielid onterfd is, dat diegene denkt dat hij vrijwel nergens meer recht op heeft. Je hebt in principe geen recht meer op spullen, maar wel nog op geld. Daarnaast komt het regelmatig voor dat nabestaanden gewoon geld opnemen van een bankrekening, terwijl er ergens nog schulden zijn. Dat zorgt voor problemen, want eigenlijk heb je de erfenis in zo’n geval zuiver aanvaard door al geld op te nemen. Voor veel mensen is het dus niet duidelijk wat het verschil is tussen het aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van een erfenis, en kan dus ook voor gecompliceerde situaties zorgen."

Hoe kun je cliënten bijstaan in het voorkomen of oplossen van conflicten tussen erfgenamen? 

“Als erfgenamen er niet uit komen, dan wordt er vaker een advocaat ingeschakeld. Enerzijds kan dit helpen om het gesprek te normaliseren en anderzijds om inhoudelijk meer duidelijkheid te creëren. Soms kan het voorkomen dat cliënten het nog niet eens worden over de nalatenschap, maar ook dan kunnen wij als advocaat de cliënt wijzen op de gevolgen en dus bijvoorbeeld de risico’s van het starten van een procedure in kaart brengen.”

Waarom jouw advocaten? 

“Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het erfrecht en al veel erfgenamen en legitimarissen kunnen bijstaan. Bij jouw advocaten staan we ook voor een informele maar duidelijke aanpak. Juist omdat het vaak gevoelige kwesties zijn waar veel emoties bij komen kijken, is het belangrijk om voldoende geduld te hebben bij dit soort zaken. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen, zich gehoord voelen en niet zomaar een nummertje zijn waarbij de teller loopt. Juist ook omdat het voor veel mensen in het geval van een erfrechtkwestie al een drempel is om naar een advocaat te stappen. Zoals eerder benoemd is erfrecht ook een complex rechtsgebied dat soms doorsijpelt naar andere rechtsgebieden. Wij hebben die overkoepelende kennis en expertise in huis, waardoor we onze cliënten volledig kunnen bijstaan en kunnen voorzien van de adviezen die ze nodig hebben."

Kan men vrijblijvend een afspraak maken? 

“Wanneer iemand advies nodig heeft rondom erfrecht, dan kan er vrijblijvend een afspraak gemaakt worden. We staan dicht bij jou, we vinden het belangrijk om te weten wat er speelt en kijken naar wat er eventueel aan acties ondernomen moet en kan worden. Uiteraard staat bij ons centraal dat we naar een oplossing werken die realistisch is en praktisch is. Heb je dus advies nodig? Maak dan gerust een afspraak!” 

Jessica Snackers-Lutgens
Advocaat

Leg jouw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij jou in de gelegenheid om je prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Bel ons nu