Opname in registers

Wanneer het gaat om fraude dan kan de verzekeraar een registratie doorvoeren. Er zijn drie soorten registraties.

 

1. registratie in het Intern Verwijzingsregister van de verzekeraar

Voor het opnemen van een verzekerde in dit register is het voldoende dat er sprake is van een vermoeden van enige vorm van fraude. Daarbij hoeft het overigens niet altijd om fraude te gaan. Ook het niet nakomen van de verzekerde van verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst kan aanleiding zijn tot registratie. Als een verzekerde opgenomen is in dit register, dan kunnen medewerkers deze registratie zien en kunnen zij daarmee rekening houden bij de acceptatie of bij de schadeafdeling.

 

2. registratie in het Incidentenregister

Hier kan een registratie plaatsvinden in het geval van ernstige vormen van fraude. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevallen waarbij er sprake is geweest van opzettelijke misleiding. Voor de registratie is wel vereist dat er voldoende bewijs aanwezig is van de fraude. Een enkel vermoeden is dus niet voldoende.  Het incidentenregister heeft een beperkte externe werking. Het is onder bepaalde omstandigheden te raadplegen door andere instellingen. 

 

3.  Registratie in het extern Verwijzigingsregister

Dit register kan door alle verzekeringen en financiële instellingen worden geraadpleegd. De registratie in dit register kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de verzekerde. Er gelden om die reden dan ook hoge eisen alvorens een verzekerde hierin mag worden opgenomen. Er dient sprake te zijn van een incident dat de registratie in het incidentenregister rechtvaardigt, er moet in voldoende mate vast staan dat de verzekerde daarbij betrokken was en de opname moet voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel.  

Bel ons nu