Niet voldaan aan polisvoorwaarden

In de praktijk proberen verzekeraars (helaas) zo veel als mogelijk aan dekking te ontkomen. Dat leidt er vaak toe, wanneer het ook maar even mogelijk is, dat een verzekeraar stelt dat niet voldaan is aan een van de (polis)voorwaarden voor dekking. Denk bijvoorbeeld aan zaken, zoals: er was geen gecertificeerd alarmsysteem aanwezig, de schade is niet tijdig gemeld etc. In de praktijk moet uiteraard altijd gekeken worden wat de polis voorschrijft, hetgeen een kwestie is van uitleg, of aan die voorwaarden voldaan is. 

Als er niet voldaan wordt aan een polisvoorwaarde dan is meestal in de polisvoorwaarden opgenomen dat in dat geval de dekking vervalt. Kortom, de verzekerde heeft in dat geval geen recht op een uitkering. In bepaalde omstandigheden kan de verzekerde zich echter op het standpunt stellen dat een beroep hierop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen verband bestaat tussen het niet naleven van een bepaalde clausule en het risico dat zich verwezenlijkt heeft. Kortom, het loont om kritisch het standpunt van uw verzekeraar te bekijken. jouw advocaten kan je daarbij ondersteunen. 

Bel ons nu