Koop op afstand

Van koop op afstand is sprake wanneer u iets koopt zonder dat u persoonlijk contact met de verkoper heeft. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je iets online koopt, via de telefoon of iets aanschaft via een bestelbon in een krant of tijdschrift. Als je iets koopt van een particulier dan is er overigens nooit sprake van koop op afstand. 

Als er sprake is van een koop op afstand dan gelden bepaalde specifieke regels. Een van de belangrijkste regels is dat de koper 14 dagen bedenktijd krijgt om de koop ongedaan te maken (het zogenaamde herroepen). In sommige gevallen geldt een dergelijke bedenktijd niet zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe, bij producten die opmaat gemaakt worden, bij producten die vanwege hygiënische redenen niet retour gestuurd kunnen worden, bij pakketreizen etc. 

Binnen de termijn van 14 dagen kan de koper, zonder opgave van reden, de koop ongedaan maken. De bedenktijd gaat in het moment dat het product ontvangen is of in het geval van een dienst vanaf het moment dat de koper met de verkoper de dienst is overeengekomen. 

De verkoper dient binnen veertien dagen nadat de koper de verkoper heeft laten weten dat hij van de koop afziet het aankoopbedrag en de bezorgkosten terugbetalen. De verkoper mag echter wachten totdat hij het product retour heeft ontvangen. 

Wanneer de koper iets terugstuurt, dan mag de verkoper de kosten van de retourzending in rekening brengen. Daarvoor moet hij wel de koper vooraf informeren. Heeft hij dat niet gedaan, dan komen deze kosten niet voor rekening van de koper. 

Om het product te kunnen beoordelen mag de koper het product proberen zoals de koper dat in een winkel ook zou kunnen doen. Zo kan de koper bijvoorbeeld kleding en schoenen passen. De koper mag derhalve ook de verpakking openen om het product te kunnen bekijken, maar dit dient wel zorgvuldig te gebeuren (zodat niets beschadigd raakt). De koper mag het product echter niet daadwerkelijk gebruiken. De koper mag bijvoorbeeld dus bijvoorbeeld kleding niet gaan dragen. Als blijkt dat de koper wel iets met het product gedaan hebt, dan mag de verkoper een vergoeding hiervoor vragen. 

Wil je een webshop inrichten en wil je meer weten over de koop op afstand neem dan gerust contact op met jouw advocaten. Wij adviseren en ondersteunen je graag bij de inrichting van uw website. 

Bel ons nu