Ontslag wegens disfunctioneren

In de praktijk komt het (helaas) geregeld voor dat u geconfronteerd wordt met een werknemer die niet goed functioneert. Bij jouw advocaten zien wij het in de praktijk veelvuldig voorkomen dat een werkgever dan meteen aan de werknemer aangeeft dat hij het dienstverband wil beëindigen en in dat kader meteen een beëindigingsovereenkomst voorstelt. Alhoewel deze aanpak alleszins begrijpelijk is, is dit juridisch gezien niet de meest verstandige route om te bewandelen. 

Wanneer u als werkgever eenzijdig (dat wil zeggen zonder de medewerking van uw werknemer) het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, dient u zich te realiseren het dienstverband kan beëindigen.  Indien de werkgever het dienstverband wil beëindigen dan moet werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. In die procedure zal de kantonrechter toetsen of: (a)de werkgever de werknemer op zijn disfunctioneren heeft gewezen, (b)of de werknemer een kans is geboden om zijn functioneren te verbeteren en (c)of de werkgever de werknemer daarbij de benodigde ondersteuning heeft geboden. 

Dit betekent in de praktijk dat de werknemer een verbetertraject moet zijn aangeboden en dat dan ook nog eens tussentijds geëvalueerd moet zijn, waarbij vast is komen te staan dat dit traject niet het gewenste effect heeft gehad. Hoe lang een dergelijk verbetertraject dient te duren is niet eenduidig te zeggen. Het een en ander hangt af van de aard van het disfunctioneren, de lengte van het dienstverband, etc. In het algemeen wordt een duur van ongeveer zes maanden redelijk geacht. 

Indien de werkgever de werknemer een dergelijk verbetertraject niet heeft aangeboden dan zal de kantonrechter het dienstverband normaal gesproken niet ontbinden. Overigens stellen sommige kantonrechters ook nog eens de eis dat de werknemer op de gevolgen moet zijn gewezen indien het verbetertraject niet tot voldoende verbetering leidt. Dat betekent dat van een werkgever wordt verwacht dat hij uitdrukkelijk aangeeft dat indien de gewenste verbetering uitblijft, alsdan het dienstverband beëindigd zal worden. 

Als aan de hiervoor genoemde voorwaarden wel voldaan is, dan zal de kantonrechter in de regel het dienstverband ontbinden. Daarbij zal hij, ook in het geval van disfunctioneren, een transitievergoeding aan de werknemer toekennen. Kortom, zelfs na een mislukt verbetertraject blijf je niet met lege handen achter. 

Als jouw werkgever je verwijt dat je disfunctioneert dan doe je er verstandig aan zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. jouw advocaten kan je bijstaan in dit traject en voorkomen dat je in bepaalde valkuilen stapt. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd verstandig te ontkennen dat er sprake is van disfunctioneren. Dit kan onder omstandigheden namelijk tot gevolg hebben dat de werkgever je geen verbetertraject hoeft aan te bieden.

Bel ons nu